Home TIN TỨC Tin vui cho người lao động, tiền lương năm 2017 sẽ có...

Tin vui cho người lao động, tiền lương năm 2017 sẽ có nhiều thay đổi, ai cũng nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi

601
loading...

Một số chính sách tiền lương có hiệu lực từ 2017:

Sang năm 2017, lương tối thiểu vùng tăng thêm 7,3 %; lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng; lương hưu và trợ cấp sẽ được tăng theo tuỳ nhóm đối tượng. Đồng thời, mức lương của nhóm lao động qua đào tạo, học nghề cũng được bổ sung.

Loading...

Một số chính sách tiền lương có hiệu lực từ 2017:

1. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ 1/1/2017:

– Từ ngày 1/1/2017, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động như sau:

Vùng 1: 3.750.000 đồng

loading...

Vùng II: 3.320.000 đồng

Vùng III: 2.900.000 đồng

Vùng IV: 2.580.000 đồng

Loading...

Với người lao động đã qua học nghề, đào tạo thì mức lương thấp nhất sẽ cao hơn 7% mức lương tối thiểu vùng.

2. Từ 1/1/2017, mức lương cơ sở là 1,3 triệu đồng/tháng:

– Mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng ( tăng khoảng 7%) từ 1/7/2017. ( mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức).

loading...

3. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công:

tăng bằng mức lương cơ sở ( khoảng 7% ) từ ngày 1/7/2017.

4. Với người lao động đã qua đào tạo, học nghề:

Nếu làm việc trong doanh nghiệp: Mức lương thấp nhất cao hơn 7% mức lương tối thiểu vùng.

Vùng I: 4.012.500 đồng/ tháng

Vùng II: 3.552.400 đồng/tháng

Vùng III: 3.103.000 đồng/tháng

Vùng IV: 2.760.600 đồng/tháng

* Nếu làm việc trong môi trường cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

– Từ 1/1 đến 30/6:

+ Bậc đại học: 2.831.400 đồng/ tháng ( lương cơ sở 1.210.000 đồng nhân hệ số khởi điểm 2,34).

+ Bậc cao đẳng: 2.541.000 đồng/tháng ( lương cơ sở 1.210.000 đồng nhân hệ số khởi điểm 2,1)

– Từ ngày 1/7 trở đi:

Bậc đại học: 3.042.000 đồng/tháng (lương cơ sở 1.300.000 đồng nhân hệ số khởi điểm 2,34).

Bậc cao đẳng: 2.730.000 đồng/tháng ( lương cơ sở 1.300.000 đồng nhân hệ số khởi điểm 2,1 )

Nguồn: http://www.webtretho.com/forum/f4561/tien-luong-nam-2017-se-co-nhieu-thay-doi-doc-de-nam-ne-moi-nguoi-2403437/

Facebook Comments
loading...
Loading...
loading...