Home TIN TỨC Tin vui đón Tết, chính thức tăng lương cho người lao động...

Tin vui đón Tết, chính thức tăng lương cho người lao động Việt Nam từ 01/01/2017

651
loading...

Ngày 17/11, Chính phủ cho biết, đã ban hành Nghị định 153/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2017 như sau:
Vùng I: 3.750.000đ/tháng;
Vùng II: 3.320.000đ/ tháng;
Vùng III: 2.900.000đ/tháng;
Vùng IV: 2.580.000đ/tháng.

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 180.000-250.000đ/tháng.

Loading...

file944

Mức lương tối thiểu vùng quy định nêu trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận, trả lương. Trong đó, mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất; cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

Nguồn: http://www.webtretho.com/forum/f3649/tin-vui-don-tet-chinh-thuc-tang-luong-cho-nguoi-lao-dong-tu-1-1-2017-a-2376539/

loading...
Facebook Comments
loading...
Loading...
loading...
loading...
Loading...